ดูทั้งหมด »

เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ @anc.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น

เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ @anc.ac.th คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอีเมล์ของโรงเรียนอำนาจเจริญ หรือรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่จำไม่ได้ หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านให้กรอกข้อมูลตามฟอร์มด้านล่างนี้..จากนั้น คลิก Submit  รอประมาณ 1 นาที ให้เข้าไปเช็ค อีเมล์ สำรองของท่านทางระบบจะส่งรหัสผ่านที่ระบบรีเซ็ตไปทางอีเมล์สำรองของท่าน  -----------------------------------------------------------------------------------------

หลังจากเสร็จจากการรีเซ็ตแล้ว

เมื่อท่านร้องขออีเมล์ใหม่แล้ว และเข้าเช็ครหัสผ่านทางอีเมล์สำรองของท่านเรียบร้อย จากนั้นท่านต้องเข้าเว็บ google.com คลิกเข้าสู่ระบบ ทางระบบจะบังคับให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ท่านจะต้องตั้งรหัสผ่านท่านใหม่ ซึ่งเป็นรหัสผ่านที่ท่านจำไม่ลืมและต้องมีตัวอักษรใหญ่เล็กผสมกับตัวเลข หากใช้สัญลักพิเศษได้ยิ่งดี  -----------------------------------------------------------------------------------------


เมื่อทำการบันทึกรหัสใหม่ และดำเนินการเปลี่ยนรูปภาพประจำตัว และข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไป ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีเหมือนกับ GMail ทุกประการ เพียงแต่เรามีอีเมล์ภายในองค์เราเองคือ @anc.ac.th นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น