ดูทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไฟล์ ปพ.5 ต้นฉบับ ประจำปีการศึกษา 2559

ไม่มีความคิดเห็น
            สวัสดีครับผม ตอนนี้ปล่อยไฟล์ต้นฉบับ ปพ.5 อิเล็คทรอนิค ให้พี่น้องครูร.ร.อำนาจเจริญ ได้เพิ่มความสะดวกสบาย มีประสิทธิผลด้านการประเมินผลอย่างรวดเร็วต่อๆไป
            ด้วยในการประชุมฝ่ายบริหารได้ผลสรุปออกมาว่าให้นำร่องการใช้โปรแกรม ปพ.5 อิเล็คทรอนิค โดยให้กลุ่มสาระดังต่อไปนี้ นำร่องไปก่อนคือ 
 
        1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
        2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
        3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

        สามกลุ่มสาระนี้ ไม่ต้อง เขียน ปพ.5   แต่ให้ส่งไฟล์ excel แทนซึ่งจะกำหนดให้ส่งตามระยะที่ทางวิชาการกำหนดให้ส่ง ครั้งที่ 1 คือ สัปดาห์ที่ 6  ส่งทาง http://data.anc.ac.th
 
หมายเหตุ.
                   ในการสรุปผลท่านผู้อำนวยการได้มอบอำนาจให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ตัดสินใจในการใช้ ปพ.5 ออนไลน์ในครั้งนี้ 
      หากท่านใดมีความต้องการจะใช้ ปพ.5 ออนไลน์ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มสาระข้างต้น สามารถใช้วิธีดังนี้ 
                     1. ใช้แบบคู่ขนาน ท่านสามารถใช้เริ่มต้นแบบคู่ขนานไปได้ โดยสามารถใช้ไฟล์ ปพ.5 นี้ ปริ้นติดแปะได้เช่น รายชื่อ และคะแนน สามารถติดแปะได้พอดีกับสมุด ปพ.5 ของจริง
                     2. บันทึกขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการได้มอบอำนาจตัดสินใจให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้ตัดสินใจ
การใช้ระบบส่ง ปพ.5 ออนไลน์  
ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ Excel นะครับ ท่านสามารถดาวโหลดแล้วใช้ Excel เปิดใช้งาน จากนั้นก็ทำการบันทึกบนเครื่องท่านได้เลย โดยที่ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็ได้  เมื่อมีการกำหนดส่ง ท่านจึงจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ต คลิกที่ลิงค์ส่ง ปพ.5 ออนไลน์ที่เว็บ http://data.anc.ac.th  ต่อไปครับ แต่ตอนนี้ นำไฟล์ excel ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่เคยใช้กัน...ครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะแจ้งผ่านทาง Line และ เว็บ http://data.anc.ac.th ครับผม

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์ ได้ตรงนี้
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9ii_6_XJHmd0U3NGN0XzJaUjA?usp=sharing
------------------------------------------------------------


สามารถส่งและตรวจสอบการส่ง ปพ.5 ได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น