ดูทั้งหมด »

ระบบตรวจสอบบัญชีอีเมล์ภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

1 ความคิดเห็น

กรุณา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรภายในโรงเรียนอำนาจเจริญโดย ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้ username คืออีเมล์ภายในองค์กรของท่านเท่านั้น Email@anc.ac.th หากท่านใดยังไม่มี Email@anc.ac.th กรุณาคลิกลงทะเบียนขอ username ได้ล่างสุด  กรณีที่ท่านใดยังไม่มี Email@anc.ac.th จะไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนได้ต่อไป (การค้นหาแบบรวดเร็วให้กดปุ่ม Ctrl+F แล้ว พิมพ์คำแรกของชื่อท่านคลิกค้นหา)
-----------------------------------------------------------------------------------
เช็ครายชื่อmore_vert
ฐานกลางclose
ท่านสามารถตรวจเช็ครายชื่อในฐานข้อมูลกลางว่าท่านมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลท่านต่อไป ท่านสามารถคลิกปุ่ม CheckNow เพื่อเช็คชื่อได้
เพิ่มชื่อใหม่more_vert
เพิ่มรายชื่อในฐานกลางclose
หากท่านเช็ครายชื่อแล้วไม่มีรายชื่อท่านในฐานข้อมูลกลาง ให้ท่านคลิกขอเพิ่มรายชื่อใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม CREATE
New Email more_vert
ปพ.5ต้นฉบับclose
การสมัครขออีเมล์ anc.ac.th กรณีมีรายชื่อในฐานกลาง แต่ยังไม่มีอีเมล์หากท่านมั่นใจแล้วว่าเช็ครายชื่อในฐานข้อมูลกลางปรากฏว่ามีชื่อ แต่ไม่ปรากฏอีเมล์ภายในให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อขออีเมล์ email@anc.ac.th ให้ท่านคลิกปุ่ม CreateEmail เพื่อร้องขออีเมล์
Reset Passmore_vert
การรีเซ็ตรหัสผ่านclose
เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ @anc.ac.th คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอีเมล์ของโรงเรียนอำนาจเจริญ หรือรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่จำไม่ได้
ประวัติmore_vert
เอกสารภายในclose
ปรับปรุงข้อมูลประวัติส่วนตัวภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ
ปพ.5more_vert
ปพ.5ต้นฉบับclose
สวัสดีครับผม ตอนนี้ปล่อยไฟล์ต้นฉบับ ปพ.5 อิเล็คทรอนิค ให้พี่น้องครูร.ร.อำนาจเจริญ ได้เพิ่มความสะดวกสบาย มีประสิทธิผลด้านการประเมินผลอย่างรวดเร็วต่อๆไป ด้วยในการประชุมฝ่ายบริหารได้ผลสรุปออกมาว่าให้นำร่องการใช้โปรแกรม ปพ.5 อิเล็คทรอนิค โดยให้กลุ่มสาระดังต่อไปนี้

1 ความคิดเห็น :