ดูทั้งหมด »

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ไฟล์แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


แบบปรเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ตำแหน่งครูผู้สอน)

1. คลิกดาวโหลดไฟล์แบบปรเมินประสิทธิภาพ
<Click>


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โปรแกรมเลือกงานพิเศษ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แจ้งรายละเอียดการใช้ระบบ data.anc.ac.th

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บันทึกประวัติส่วนตัวบุคลกรภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ท่านที่มีสิทธิแก้ไขประวัติส่วนตัวท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ ภายใต้ @anc.ac.th  นะครับ หากยังไม่เข้าสู่ระบบ สามารถ คลิก LogIn เพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่ https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=https://www.google.com/m8/feeds&client_id=249908456118-t9o2cso496vqr86kbf9m25najb0bah5s.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=http://data.anc.ac.th&response_type=token  เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ สามารถดูวิธีการเข้าสู่ระบบได้ที่ เพื่อศึกษาดูวิธีการ  หากท่านเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถบันทึกปรับปรุงประวัติส่วนตัวท่านได้

-----------------------------------------------
   
( คลิกปรับปรุงประวัติส่วนตัว )

-----------------------------------------------
ตรวจเช็คผลการบันทึกได้ที่นี่

-----------------------------------------------
หากต้องการตรวจสอบรายชื่อในฐานข้อมูลกลางกรุณาคลิกที่

( คลิกตรวจสอบ )
----------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไฟล์ ปพ.5 ต้นฉบับ ประจำปีการศึกษา 2559

            สวัสดีครับผม ตอนนี้ปล่อยไฟล์ต้นฉบับ ปพ.5 อิเล็คทรอนิค ให้พี่น้องครูร.ร.อำนาจเจริญ ได้เพิ่มความสะดวกสบาย มีประสิทธิผลด้านการประเมินผลอย่างรวดเร็วต่อๆไป
            ด้วยในการประชุมฝ่ายบริหารได้ผลสรุปออกมาว่าให้นำร่องการใช้โปรแกรม ปพ.5 อิเล็คทรอนิค โดยให้กลุ่มสาระดังต่อไปนี้ นำร่องไปก่อนคือ 
 
        1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
        2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
        3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

        สามกลุ่มสาระนี้ ไม่ต้อง เขียน ปพ.5   แต่ให้ส่งไฟล์ excel แทนซึ่งจะกำหนดให้ส่งตามระยะที่ทางวิชาการกำหนดให้ส่ง ครั้งที่ 1 คือ สัปดาห์ที่ 6  ส่งทาง http://data.anc.ac.th
 
หมายเหตุ.
                   ในการสรุปผลท่านผู้อำนวยการได้มอบอำนาจให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ตัดสินใจในการใช้ ปพ.5 ออนไลน์ในครั้งนี้ 
      หากท่านใดมีความต้องการจะใช้ ปพ.5 ออนไลน์ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มสาระข้างต้น สามารถใช้วิธีดังนี้ 
                     1. ใช้แบบคู่ขนาน ท่านสามารถใช้เริ่มต้นแบบคู่ขนานไปได้ โดยสามารถใช้ไฟล์ ปพ.5 นี้ ปริ้นติดแปะได้เช่น รายชื่อ และคะแนน สามารถติดแปะได้พอดีกับสมุด ปพ.5 ของจริง
                     2. บันทึกขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการได้มอบอำนาจตัดสินใจให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้ตัดสินใจ
การใช้ระบบส่ง ปพ.5 ออนไลน์  
ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ Excel นะครับ ท่านสามารถดาวโหลดแล้วใช้ Excel เปิดใช้งาน จากนั้นก็ทำการบันทึกบนเครื่องท่านได้เลย โดยที่ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็ได้  เมื่อมีการกำหนดส่ง ท่านจึงจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ต คลิกที่ลิงค์ส่ง ปพ.5 ออนไลน์ที่เว็บ http://data.anc.ac.th  ต่อไปครับ แต่ตอนนี้ นำไฟล์ excel ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่เคยใช้กัน...ครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะแจ้งผ่านทาง Line และ เว็บ http://data.anc.ac.th ครับผม

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์ ได้ตรงนี้
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9ii_6_XJHmd0U3NGN0XzJaUjA?usp=sharing
------------------------------------------------------------


สามารถส่งและตรวจสอบการส่ง ปพ.5 ได้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Big Data information School


เป็นระบบจัดการและให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และโลกสีเขียวในอนาคตต่อไป
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร 
พร้อมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลที่แบ่งบัน
เฉพาะในองค์กรของท่าน 

โรงเรียนอำนาจเจริญเปิดใช้บริการ Google Apps for Education


บัญชีเดียวกับทุกบริการ G o o g l e
 เปิดใช้บริการ Google Apps for Education สำหรับ โรงเรียนอำนาจเจริญ 
 
ด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของบริการที่มีให้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่มีต่อ โรงเรียน บุคลากรและนักเรียน โดยบริการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพสูง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงลดภาระของโรงเรียน การดำเนินการบางอย่างกับบริการที่มีให้แก่บุคลกรและนักเรียน โดยเฉพาะบริการส่วนบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการจึงได้สมัครและเปิดใช้บริการ Google Apps for Education ขึ้น และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยการดำเนินการนี้จะให้กระทบกับวิธีการใช้งานที่เปลี่ยนไปให้น้อยที่สุด

ประโยชน์ที่ได้จาก Google Apps for Education
     บริการ ของ Google ที่มีให้สำหรับบุคคลสาธารณะมีมากมาย เช่น Search Engine, Youtube, Gmail, Calendar, Google Drive, และอื่นๆ แต่สำหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Google Apps for Education นั้น จะสามารถใช้บริการอื่นเพิ่มเติมจากบุคคลสาธารณะ รวมถึงสิทธิ์บางบริการจะมีมากกว่าบุคคลสาธาณะ ตัวอย่างของบริการสำหรับสมาชิกใน Google Apps for Education คือ
     โดยประโยชน์ที่โรงเรียน บุคลากรและนักเรียนได้รับนั้น พอสรุปได้ดังนี้
  • บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้บริการที่มีบน Google ได้ฟรี มีบริการให้ใช้และมีสิทธิ์มากกว่าบุคคลทั่วไป
  • บุคลากรและนักศึกษาใช้บริการบนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียรภาพ ใช้บริการได้ตลอดเวลา
  • ระบบสามารถคัดกรองอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี
  • มหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ทั้งอีเมล์ เอกสาร และไลฟ์
  • ไม่ต้องมีบุคลการในการเฝ้าระบบหรือตรวจสอบระบบบริการอีเมล์ พื้นที่ไฟล์ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล