ดูทั้งหมด »

สมัครขออีเมล์ใหม่ @anc.ac.th

1 ความคิดเห็น
 การสมัครขออีเมล์ anc.ac.th
 
กรณีมีรายชื่อในฐานกลาง แต่ยังไม่มีอีเมล์
 กรอกข้อมูลเพื่อขออีเมล์ email@anc.ac.th (กรณีมีรายชื่อแล้ว)-------------------------------------------------------
หากท่าน ส่ง หรือ Submit แล้ว ท่านกรุณาเข้าเว็บอีเมล์สำรองของท่านเพื่อตรวจผลการยืนยันข้อมูลทางอีเมล์สำรอง และกระทำตามที่ข้อมูลส่งไปทางอีเมล์ได้เลยเช็ครายชื่อmore_vert
ฐานกลางclose
ท่านสามารถตรวจเช็ครายชื่อในฐานข้อมูลกลางว่าท่านมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลท่านต่อไป ท่านสามารถคลิกปุ่ม CheckNow เพื่อเช็คชื่อได้
เพิ่มชื่อใหม่more_vert
เพิ่มรายชื่อในฐานกลางclose
หากท่านเช็ครายชื่อแล้วไม่มีรายชื่อท่านในฐานข้อมูลกลาง ให้ท่านคลิกขอเพิ่มรายชื่อใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม CREATE
New Email more_vert
ปพ.5ต้นฉบับclose
การสมัครขออีเมล์ anc.ac.th กรณีมีรายชื่อในฐานกลาง แต่ยังไม่มีอีเมล์หากท่านมั่นใจแล้วว่าเช็ครายชื่อในฐานข้อมูลกลางปรากฏว่ามีชื่อ แต่ไม่ปรากฏอีเมล์ภายในให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อขออีเมล์ email@anc.ac.th ให้ท่านคลิกปุ่ม CreateEmail เพื่อร้องขออีเมล์
Reset Passmore_vert
การรีเซ็ตรหัสผ่านclose
เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ @anc.ac.th คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอีเมล์ของโรงเรียนอำนาจเจริญ หรือรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่จำไม่ได้

1 ความคิดเห็น :

  1. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2565 เวลา 20:45

    However, these machines are not as common and may be be} harder search out|to search out}, so don’t count on it while designing your elements. When you start adding extra different shapes of bras axes, you start with rotating the tool head and the machine bed with no human intervention. The easiest method to do that is with listed CNC machining, where the rotation only happens in between operations. Turning is ideal for round or cylindrical elements that have to be extremely precise.CNC turning is used principally for elements that are be} axially symmetric. The workpiece spins quickly while a chopping tool strikes aspect to aspect and entrance to again within the machine.

    ตอบลบ