ดูทั้งหมด »

สมัครขออีเมล์ใหม่ @anc.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น
 การสมัครขออีเมล์ anc.ac.th
 
กรณีมีรายชื่อในฐานกลาง แต่ยังไม่มีอีเมล์
 กรอกข้อมูลเพื่อขออีเมล์ email@anc.ac.th (กรณีมีรายชื่อแล้ว)-------------------------------------------------------
หากท่าน ส่ง หรือ Submit แล้ว ท่านกรุณาเข้าเว็บอีเมล์สำรองของท่านเพื่อตรวจผลการยืนยันข้อมูลทางอีเมล์สำรอง และกระทำตามที่ข้อมูลส่งไปทางอีเมล์ได้เลยเช็ครายชื่อmore_vert
ฐานกลางclose
ท่านสามารถตรวจเช็ครายชื่อในฐานข้อมูลกลางว่าท่านมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลท่านต่อไป ท่านสามารถคลิกปุ่ม CheckNow เพื่อเช็คชื่อได้
เพิ่มชื่อใหม่more_vert
เพิ่มรายชื่อในฐานกลางclose
หากท่านเช็ครายชื่อแล้วไม่มีรายชื่อท่านในฐานข้อมูลกลาง ให้ท่านคลิกขอเพิ่มรายชื่อใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม CREATE
New Email more_vert
ปพ.5ต้นฉบับclose
การสมัครขออีเมล์ anc.ac.th กรณีมีรายชื่อในฐานกลาง แต่ยังไม่มีอีเมล์หากท่านมั่นใจแล้วว่าเช็ครายชื่อในฐานข้อมูลกลางปรากฏว่ามีชื่อ แต่ไม่ปรากฏอีเมล์ภายในให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อขออีเมล์ email@anc.ac.th ให้ท่านคลิกปุ่ม CreateEmail เพื่อร้องขออีเมล์
Reset Passmore_vert
การรีเซ็ตรหัสผ่านclose
เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ @anc.ac.th คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอีเมล์ของโรงเรียนอำนาจเจริญ หรือรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่จำไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น