ดูทั้งหมด »

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ไฟล์แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น

แบบปรเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ตำแหน่งครูผู้สอน)

1. คลิกดาวโหลดไฟล์แบบปรเมินประสิทธิภาพ
<Click>


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น