ดูทั้งหมด »

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บันทึกประวัติส่วนตัวบุคลกรภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น
ท่านที่มีสิทธิแก้ไขประวัติส่วนตัวท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ ภายใต้ @anc.ac.th  นะครับ หากยังไม่เข้าสู่ระบบ สามารถ คลิก LogIn เพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่ https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=https://www.google.com/m8/feeds&client_id=249908456118-t9o2cso496vqr86kbf9m25najb0bah5s.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=http://data.anc.ac.th&response_type=token  เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ สามารถดูวิธีการเข้าสู่ระบบได้ที่ เพื่อศึกษาดูวิธีการ  หากท่านเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถบันทึกปรับปรุงประวัติส่วนตัวท่านได้

-----------------------------------------------
   
( คลิกปรับปรุงประวัติส่วนตัว )

-----------------------------------------------
ตรวจเช็คผลการบันทึกได้ที่นี่

-----------------------------------------------
หากต้องการตรวจสอบรายชื่อในฐานข้อมูลกลางกรุณาคลิกที่

( คลิกตรวจสอบ )
----------------------------------------------- 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น