ดูทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Big Data information School

ไม่มีความคิดเห็น

เป็นระบบจัดการและให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และโลกสีเขียวในอนาคตต่อไป
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร 
พร้อมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลที่แบ่งบัน
เฉพาะในองค์กรของท่าน 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น