ดูทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โรงเรียนอำนาจเจริญเปิดใช้บริการ Google Apps for Education

ไม่มีความคิดเห็น

บัญชีเดียวกับทุกบริการ G o o g l e
 เปิดใช้บริการ Google Apps for Education สำหรับ โรงเรียนอำนาจเจริญ 
 
ด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของบริการที่มีให้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่มีต่อ โรงเรียน บุคลากรและนักเรียน โดยบริการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพสูง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงลดภาระของโรงเรียน การดำเนินการบางอย่างกับบริการที่มีให้แก่บุคลกรและนักเรียน โดยเฉพาะบริการส่วนบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการจึงได้สมัครและเปิดใช้บริการ Google Apps for Education ขึ้น และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยการดำเนินการนี้จะให้กระทบกับวิธีการใช้งานที่เปลี่ยนไปให้น้อยที่สุด

ประโยชน์ที่ได้จาก Google Apps for Education
     บริการ ของ Google ที่มีให้สำหรับบุคคลสาธารณะมีมากมาย เช่น Search Engine, Youtube, Gmail, Calendar, Google Drive, และอื่นๆ แต่สำหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Google Apps for Education นั้น จะสามารถใช้บริการอื่นเพิ่มเติมจากบุคคลสาธารณะ รวมถึงสิทธิ์บางบริการจะมีมากกว่าบุคคลสาธาณะ ตัวอย่างของบริการสำหรับสมาชิกใน Google Apps for Education คือ
     โดยประโยชน์ที่โรงเรียน บุคลากรและนักเรียนได้รับนั้น พอสรุปได้ดังนี้
  • บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้บริการที่มีบน Google ได้ฟรี มีบริการให้ใช้และมีสิทธิ์มากกว่าบุคคลทั่วไป
  • บุคลากรและนักศึกษาใช้บริการบนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียรภาพ ใช้บริการได้ตลอดเวลา
  • ระบบสามารถคัดกรองอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี
  • มหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ทั้งอีเมล์ เอกสาร และไลฟ์
  • ไม่ต้องมีบุคลการในการเฝ้าระบบหรือตรวจสอบระบบบริการอีเมล์ พื้นที่ไฟล์ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น