ดูทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บัญชีเดียว กับทุกบริการของ Google

1 ความคิดเห็น


บัญชีเดียว กับทุกบริการของ Google
(สำหรับบุคลกรโรงเรียนอำนาจเจริญ)

เปิดบริการะบบอีเมลใหม่ @psru.ac.th
       ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ Google ได้เปิดบริการระบบอีเมลใหม่ ให้รูปแบบการให้บริการภายใต้ Google App for Education จึงขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านสมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ หากมีข้อสงสัยจะซักถามสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 055267202 ต่อ 9420,9415,9422


1 ความคิดเห็น :

  1. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2565 เวลา 16:25

    Nevertheless, to probably the most of|take benefit of|benefit from} your streaming expertise, you should verify when you have a high broadband pace. You can take pleasure in each minute you spend half in} reside on line casino games. 온라인 카지노 When coming into a web-based playing web site, gamers always look for the highest on line casino games and the best offers.

    ตอบลบ