ดูทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บัญชีเดียว กับทุกบริการของ Google

ไม่มีความคิดเห็น


บัญชีเดียว กับทุกบริการของ Google
(สำหรับบุคลกรโรงเรียนอำนาจเจริญ)

เปิดบริการะบบอีเมลใหม่ @psru.ac.th
       ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ Google ได้เปิดบริการระบบอีเมลใหม่ ให้รูปแบบการให้บริการภายใต้ Google App for Education จึงขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านสมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ หากมีข้อสงสัยจะซักถามสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 055267202 ต่อ 9420,9415,9422


ไม่มีความคิดเห็น :

โพสต์ความคิดเห็น